Wi-Fi skal bare virke

Men det er desværre ikke altid tilfældet

Overbelastning

Mange små Wi-Fi netværk i et afgrænset område (f.eks. en boligforening) kan komme til at belaste den router kunderne benytter sig af.

Signaloverlap

Signaler fra forskellige netværk kan overlappe hinanden, hvilket kan forstyrre dataoverførslen og forårsage pakketab eller nedsat ydeevne.

Forstyrrelser

Interferens fra andre trådløse enheder eller elektronisk udstyr i nærheden kan forstyrre Wi-Fi-signalerne og forringe kvaliteten på forbindelsen.

Pålidelighed

Interferens kan også reducere rækkevidden af  Wi-Fi-signaler og gøre enkelte forbindelser mere ustabil, især hvor der er meget trådløs aktivitet.

Mange Wi-Fi netværk i et afgrænset område (f.eks. en boligforening) kan komme til at belaste den router kunderne benytter sig af.

Signaler fra forskellige netværk kan overlappe hinanden, hvilket kan forstyrre dataoverførslen og forårsage pakketab eller nedsat ydeevne.

Interferens fra andre trådløse enheder eller elektronisk udstyr i nærheden kan forstyrre Wi-Fi-signalerne og forringe kvaliteten på forbindelsen.

Interferens kan også reducere rækkevidden af Wi-Fi-signaler og gøre enkelte forbindelser mere ustabil, især hvor der er meget trådløs aktivitet.

Teknologien findes -
Men hvem forstår den ?

Beamforming

Beamforming er en teknologi som sørger for at fokusere signalet i retning af de tilsluttede enheder. Flere antenner muliggør mere præcis Beamforming, og resulterer i bedre dækning og mere pålidelig forbindelse til enheder i forskellige retninger.

Kapacitet og dækning

Antallet af antenner betyder meget for routerens kapacitet til at betjene flere enheder og samtidig dække et større område.

MIMO-teknologi

Brug af MIMO-teknologi (Multiple Input Multiple Output) forbedrer dataoverførslen ved at tillade flere datastrømme mellem routeren og enhederne. Jo flere antenner der er, desto flere datastrømme kan routeren håndtere samtidigt.

Beamforming er en teknologi som sørger for at fokusere signalet i retning af de tilsluttede enheder. Flere antenner muliggør mere præcis Beamforming, og resulterer i bedre dækning og mere pålidelig forbindelse til enheder i forskellige retninger.

Antallet af antenner betyder meget for routerens kapacitet til at betjene flere enheder og samtidig dække et større område.

Brug af MIMO-teknologi (Multiple Input Multiple Output) forbedrer dataoverførslen ved at tillade flere datastrømme mellem routeren og enhederne. Jo flere antenner der er, desto flere datastrømme kan routeren håndtere samtidigt.

Løsningen er meget simpel: Overlad ansvaret til os
Det skal bare virke!

Ring på

71 99 37 38

Eller indtast dine oplysninger herunder

Så vender vi tilbage hurtigst muligt